1. Suma trzech kolejnych liczb całkowitych wynosi 48. Znajdź te liczby.
  2. Znajdź liczbę dwucyfrową, która jest równa potrojonemu iloczynowi swoich cyfr.
  3. Podaj jak najwięcej przykładów liczb trzycyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 8.
  4. Rok wydania dzieła M. Kopernika O obrotach sfer niebieskich jest liczbą czterocyfrową, której suma cyfr wynosi 13, cyfra dziesiątek stanowi 80% cyfry setek, a cyfra tysięcy jest 7 razy mniejsza od sumy jedności i dziesiątek. Znajdź tę datę.