POLE TRÓJKĄTA

[NOTATKA – pole trójkąta]

KOŁA I OKRĘGI

[KARTA PRACY – powtórzenie wiadomości z kół i okręgów]

[QUIZ – learningapps – nazewnictwo związane z okręgami i kołami]

 

WIELOKĄTY I KOŁA

[SZYFROGRAM – wielokąty i koła]

TWIERDZENIE PITAGORASA

[QUIZ – learningapps – zapisywanie twierdzenia Pitagorasa]