twierdzenie Pitagorasa

twierdzenie Pitagorasa

Pomimo zmieniających się podstaw programowych twierdzenie Pitagorasa zawsze zostaje nietknięte. Nic dziwnego, ze względu na ogrom zastosowań warto to twierdzenie znać. Dzisiaj trochę pomysłów na to, jak wprowadzić to twierdzenie.

  1. Krótki film, aby wywołać pozytywne emocje

 

2.  Wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa [karta pracy]

 


3.  Trening zapisywania twierdzenia Pitagorasa z learningapps (na urządzeniach mobilnych, nie na tablicy interaktywnej)

4. Labirynt – obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

5. Tygodniowy projekt „If Pythagoras had Instagram”, którego rezultat umieścimy na padlecie. Projekt ten zastąpiłam webquestem – „Ślimak Teodorosa”.

Webquest „Ślimak Teodorosa”

Wprowadzenie: Powszechnie wiadomo, że Twierdzenie Pitagorasa można zastosować w wielu różnych rzeczywistych sytuacjach. Warto spojrzeć na to twierdzenie inaczej. Dzięki niemu jesteśmy w stanie tworzyć takie ciekawe konstrukcje jak Ślimak Teodorosa.

Zadanie: Twoim zadaniem będzie przygotowanie plakatu A3 z konstrukcją ślimaka Teodorosa składającego się z szesnastu trójkątów. Wraz z plakatem dostarcz nauczycielowi zapiski z obliczeniami. Wykonane plakaty zostaną powieszone w sali 22. Ostateczny termin wykonania zadania to 12.04.2018.

Proces: Zadanie będziesz wykonywać samodzielnie. W pierwszym etapie na osobnej kartce powinny zostać wykonane obliczenia (obliczenie długości przeciwprostokątnych z twierdzenia Pitagorasa) i wstępna konstrukcja. Dopiero po wykonaniu próbnej wersji ślimaka wykonaj plakat. Mile widziana pomysłowość przy tworzeniu plakatu.

Źródła:

opis konstrukcji krok po kroku

o konstrukcji na wikipedii

konstrukcja na żywo

przykład pomysłowego plakatu

Ocenianie: Ocenie będzie podlegał zarówno plakat, jak i notatki. Za każde wymienione kryterium możesz otrzymać od 0 do 2 punktów, gdzie 0 – brak realizacji punktu, 1 – realizacja częściowa, 2- kompletna realizacja podpunktu. Po podliczeniu punktów zostanie wystawiona ocena zgodna z WSO.

Kryterium Liczba przyznanych punktów
1. Wykonanie plakatu zgodnie z wytycznymi:
a) terminowość
b) estetyka (plakat niepognieciony, wykonanie wzorcowe)
c) pomysłowość
2. Wykonanie obliczeń
a) terminowość
b) estetyka
OCENA OGÓLNA:

POWODZENIA!

Oto kilka przykładów pomysłowości uczniów:

Pozdrawiam,

Magda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *